Statsforvalteren i Nordland og Nordland fylkeskommune sine kartsider


Tips ved bruk:
På høgre side av kartbildet ligg dei ulike kartlaga. Dei må vere "huka" av for at kartlaget skal visast. Vidare har dei ofte fleire "underlag". Desse kjem fram ved å trykke på "+"-tegnet.Nordlandsatlaset!

Nordlandsatlas

Dette er Nordlandsatlaset. Dersom du ikke har brukernavn og passord, trykk "Avbryt", så kommer du inn. Se vedtatte og foreslåtte arealplaner, og ei rekke ulike temakart for Nordlandskommunene. Kartportalen inneheld og informasjon om arter unntatt offentlegheit. For tilgang til dette må ein ha brukarnamn og passord. Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen administrerer tilgang til dette.

Nordlandsatlas i 3D

Nordlandsatlas i 3D

Nordlandsatlas i 3D. Bygninger og plandata i 3D.

Reindriftskart i Nordlandsatlas

Nordlandsatlas med reindriftstema

Nordlandsatlas med Reindriftstema


Rovviltkart i Nordlandsatlas

Rovviltkart i Nordlandsatlas

Jakt- og fellingsområder for gaupe, jerv og bjørn.

Stadnamn i Nordland

Stadnamn i Nordland

«Stadnamnprosjektet» ble opprettet i 1988, først knyttet til Kulturavdelingen og fra 1995 som en del av Arkiv i Nordland. Det er samlet nærmere 200 000 stedsnavn på store og små lokaliteter fra alle kommuner i fylket, fra åkerkapper til fjellvidder. I tillegg til stedsnavnene er det samlet informasjon om hvert enkelt navn, for eksempel om opphav og om natur- og kulturkategorier. Dette arbeidet ble i stor grad utført av lektor Finn Myrvang, som knyttet til seg et omfattende nettverk av informanter.

Regional plan Vefsna

Kartportal regional plan Vefsna

Regional plan Vefsna. Kartportal for Nordland fylkeskommune

Naturvern Nordland

Kartklient for verneområdeforvaltning og oppsyn

Kartklient for verneområdeforvaltning. Fylkesmannen i Nordland. Krev brukernamn og passord for full tilgang, for begrensa tilgang ignorer pålogging ("Cancel").

">

Fiskeregler i Nordland

Fiskeregler i Nordland

Kartklient som viser fiskeregler for laks, sjørøye og sjøørrett i Nordland. Fylkesmannen i Nordland.

">

Skuterløyper i Nordland

Skuterløyper i Nordland

Kartklient som viser skuterløyper i Nordland, høringsforslag og vedatatte løyper. Fylkesmannen i Nordland.

 

 

WMS (WebMap services)

Her er oversikt over alle tenester frå Fylkesmannen og Fylkeskommune sin GIS-server. Tenstene er tilgjengelege i ulike format, som WMS, ArcGIS-server og JSON. https://nordlandsatlas.no/arcgis/rest/services. For meir informasjo om wms, sjå t.d. http://www.opengeospatial.org/standards/wms